Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn , cho biết: Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra.
16/12/2022 - 03:13 PM - 512 lượt xem
   Tại phiên làm việc thứ năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, ra mắt đại hội; ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027; công bố kết quả biểu quyết các nội dung Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung; thông qua Nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.
   Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII khép lại sau 2,5 ngày làm việc
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 1
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 2
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 3
                                Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 4
Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

   Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII xác định mục tiêu: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học, công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo.

   Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển.

   Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”.

   Để thực hiện mục tiêu này, đại hội đã xác định cần kiên trì và tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục tập trung triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả, sáng tạo, trong đó, chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động.

   Cùng 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, tập trung vào những nhu cầu thiết thân, chính đáng của thanh niên.

   Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ đột phá; 12 chỉ tiêu trọng tâm; 10 đề án trọng điểm vfa các nhiệm vụ quan trọng trong công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh niên Việt Nam.

   Đặc biệt, với niềm tự hào được là đội dự bị tin cậy của Đảng, Đại hội khẳng định quyết tâm xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở các cấp. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng.

   Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước xã hội hội chủ nghĩa phát triển với các dấu mốc cụ thể: Đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

   Với tinh thần “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo”, nhằm góp phần hiện thực hoá mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ Đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam ở trong nước và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm; phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới.

   “Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Toàn Đoàn cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với niềm tin tưởng đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027”, anh Bùi Quang Huy kêu gọi.

   Những con số ấn tượng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII:

- Gần 270.000 thông điệp gửi đến đại hội

- Gần 99.000 ứng dụng công nghệ trong việc tuyên truyền về đại hội

- 10.000 áp phích cổ động đại hội được gửi tới các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc

- 26.077 tổng số lượt tải về ảnh bìa đại hội

- 120 nghệ sĩ đồng hành với đại hội

- 344.248 lượt tương tác theo dõi phiên trọng thể đại hội thông qua các fanpage của T.Ư Đoàn

- 1.200 cây tre được sử dụng trong triển lãm đại hội

   Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, trình bày kết quả biểu quyết các nội dung: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 5
Đại hội chia tay các đồng chí Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI thôi không tham gia
Ban chấp hành khóa XII
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 7
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 8

Bí thứ thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy

   Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, Bí thứ thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng cám ơn sự quan tâm của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

   Anh Huy cho biết, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, đề án được đại hội xác định, nhằm phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

   Trong nhiệm kỳ tới, công tác Đoàn tập trung trong các lĩnh vực: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; xung kích bảo vệ Tổ quốc; xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi; chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; hướng tới các địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

   “Ban Chấp hành T.Ư Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác thanh niên; định kỳ hằng năm xem xét các đề xuất, kiến nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, qua đó góp phần xây dựng chính phủ hành động, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, anh Huy nói.

   Hội nhập, mở cửa, đầu tiên là giao tiếp, ngôn ngữ

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 9

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao đổi cùng các đại biểu dự đại hội

   Đề cập đến vấn đề học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực hội nhập quốc tế của thanh thiếu niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, mở cửa là bước ra thế giới chứ không chỉ mở cửa để cho nước ngoài vào. Vấn đề đầu tiên trong quá trình mở cửa, hội nhập đó là giao tiếp, đó là ngôn ngữ.

   “Có bạn nói với tôi rằng, bây giờ thời đại trí tuệ nhân tạo, không cần học ngoại ngữ, cứ đeo tai nghe vào nói là người ta nói lại. Tôi cũng không phản đối. Nhưng dù sao ngôn ngữ trực tiếp cũng giúp chúng ta hiểu nhau hơn. Đến một lúc nào đó việc hiểu sâu sắc sẽ thành quyết định, hiểu vừa vừa thôi chưa được”, Phó Thủ tướng nói.

   Tuy nhiên, ngoài học ngoại ngữ, theo ông, cũng cần học thật nhiều và thật sâu hơn ngôn ngữ dân tộc, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chú trọng học hỏi, tìm hiểu về văn hoá truyền thống rất đỗi tự hào của dân tộc ta. Đồng thời tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm của cuộc sống hiện đại, lành mạnh từ thế giới bên ngoài.

   “Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta được bè bạn quốc tế trân trọng không chỉ vì chúng ta anh dũng trong các cuộc chiến đấu, càng không phải vì chúng ta giàu có phát triển mà chính là vì chúng ta có một nền văn hiến rực rỡ, có một nền văn hoá rất đậm đà bản sắc dân tộc”, Phó Thủ tướng bày tỏ.

   “Tiên phong”, tự đặt cho mình nhiệm vụ mở đường

   Vấn đề thứ tư được Phó Thủ tướng đề cập là bảo vệ trẻ em, thanh niên trước nguy cơ bị xâm hại trên không gian mạng.

   Theo Phó Thủ tướng, chúng ta không thể không tham gia vào không gian mạng. “Trước đây, chúng ta từng nói bảo vệ biên giới, vùng đất, vùng trời, vùng biển, bây giờ là vùng vũ trụ, cao hơn nữa là vùng không gian mạng”, Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý, không gian mạng rất phức tạp, đặc biệt đối với thế hệ thanh thiếu niên, dễ làm cho thay đổi hành vi. Nên phải vào và làm chủ không gian mạng.

   Vấn đề cuối cùng là bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đây là một khó khăn thực sự. Hà Nội bao năm nay thời tiết thay đổi hoàn toàn, rồi Đồng bằng sông Cửu Long, nước biển dâng gây ngập lụt diện rộng ở nhiều tỉnh.

   “Nhưng chúng ta không vì thế mà sợ hãi, mà phải chủ động biết trước mà khắc phục, biến nguy thành an và bằng những hành động rất thiết thực”, ông nói. “Với thanh niên, chúng ta phải luôn nhớ lời của Tổng Bí thư về hai chữ: Tiên phong. Tôi muốn nhắn nhủ thêm với các bạn, tiên phong ấy có một khía cạnh nhỏ, là hãy tự đặt cho mình nhiệm vụ mở đường trong một việc nào đó dù là rất nhỏ. Việc mở đường bao giờ cũng rất khó khăn nhưng nếu tất cả chúng ta đều là người mở đường vì một mục tiêu tốt đẹp thì đất nước của chúng ta nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ.
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 10
Phải có khát vọng mãnh liệt, sáng tạo khác thường
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 11

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh khẩu hiệu của Đại hội Đoàn toàn quốc XII,
nhấn mạnh đầu tiên hai chữ “Khát vọng”, chốt lại bằng “Sáng tạo”.

   “Tuổi trẻ phải có khát vọng, tôi thấy rằng phải mãnh liệt hơn nữa”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời cho rằng, đất nước chúng ta trải qua nhiều năm chiến tranh, hoàn cảnh khác nhiều nước khác trên thế giới. Nhưng, trong hơn 20 năm đổi mới (thông tin đến năm 2014), Việt Nam là nước tăng trưởng nhanh đều thứ hai trên thế giới.

   Phó Thủ tướng cũng nêu, để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, tăng trưởng tối thiểu mỗi năm phải đạt 7%. Khi đã phát triển, để tiếp tục tăng trưởng cao là rất khó. Các nước phát triển hiện tăng 1 – 2% là rất khó. Nghị quyết Đại hội Đảng đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 phải tăng trưởng tối thiểu 7%, giai đoạn đến 2045 phải ít nhất 6%. “Để làm được việc này là vô cùng khó, phải bằng khát vọng mãnh liệt, sáng tạo khác thường”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh tinh thần khát vọng phải như những thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, diệt giặc đói, giặc dốt…

   Nhấn mạnh mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra rất cao, phải thực hiện bằng cách sáng tạo. Trung ương Đoàn thời gian qua đã sáng tạo trong nhiều công việc, cụ thể như hoàn thành 23 triệu địa chỉ số rất chính xác, tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực. “Đổi mới là một quá trình, không chỉ có hoa hồng, phải trăn trở, thai nghén cái mới. Việt Nam hiện xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới, nhưng trước đây thì thiếu thốn lương thực. Việc này giải quyết được bằng khoán 10, khoán 1. Sáng tạo cộng khát vọng mở đường sẽ cho cách làm mới. Người mở đường bao giờ cũng vất vả, thậm chí thiệt thòi. Không phải là thanh niên thì là ai bây giờ”, Phó Thủ tướng nói.

   Thổi vào lòng người tinh thần kiến thiết đất nước

   Một ví dụ nữa, theo Phó Thủ tướng, thời còn nhỏ, tờ mờ sáng, ông nghe được thanh niên trong làng, xã tập thể dục, hô vang khẩu hiệu: Rèn luyện thân thể, thống nhất Tổ quốc; Rèn luyện thân thể, kiến thiết đất nước. “Thời đó là khát vọng bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Chúng ta tổ chức Hội khoẻ Phù đổng, cứ băn khoăn đi tìm khẩu hiệu. Tôi nghĩ rằng nên sử dụng khẩu hiệu về rèn luyện thân thể, kiến thiết đất nước. Phải thổi vào lòng người tinh thần kiến thiết đất nước. Nếu không có khát vọng, không đột phá sáng tạo thì không đạt được mục tiêu đặt ra”, Phó thủ tướng nói.

   Thủ tướng nêu, hiện chúng ta đặt mục tiêu phát triển nhanh, mạnh, bền vững. Việc này chỉ có thể làm với khát vọng mãnh liệt, sáng tạo, đột phá. “Chữ ‘Tiên phong’ hôm qua Tổng Bí thư phát biểu tại đại hội cần phải được quán triệt sâu sắc bằng hành động, mở ra cách làm mới trong từng việc làm, từng chương trình”, Phó Thủ tướng nói thêm.
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 12
         Xoá mù công nghệ và các bạn trẻ sẽ là những người thầy đầu tiên
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 13

Đề cập đến vấn đề chuyển đổi số, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, đây là thời cơ
của chúng ta, nhưng như một đoàn tàu sẽ qua đi nếu chúng ta không lên tàu kịp.

   Ông Đam cho rằng, dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn “chưa ăn thua gì”, sếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, nên chúng ta phải làm chuyển đổi số một cách thực sự.

   “Vậy ai có thể đi đầu trong chuyển đổi số? Cũng chỉ có thanh niên thôi. Chúng ta phải làm sao để trở thành một phong trào xoá mù công nghệ trên toàn xã hội, giống như chúng ta đã xoá mù chữ thời bình dân học vụ, và những người thầy đầu tiên chắc chắn phải từ các bạn trẻ. Làm sao ngay trong lực lượng trẻ phải sử dụng thật tốt công nghệ thông tin và lan ra toàn xã hội”, Phó Thủ tướng cho hay.

   Sau khi ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 – 2027, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại đại hội.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 14

   Mở đầu bài phát biểu, Phó Thủ tướng chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư, lãnh trách nhiệm nặng nề của nhiệm kỳ XII. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khoá XII sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, là hạt nhân dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

   Phó Thủ tướng cũng nêu, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện, là tiền đề để hôm nay Chính phủ tiếp tục ký kết với T.Ư Đoàn, trong đó có thực hiện việc phối hợp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

   Nhấn mạnh trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng cho rằng, thanh niên có đóng góp rất lớn, nhiều hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Đoàn đã có nhiều sáng kiến, nhiều chương trình như triệu túi an sinh, gian hàng 0 đồng, ATM gạo…

   Phó Thủ tướng nêu, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ phát triển đất nước đến 2030 – 2045, Nghị quyết liên tịch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, trong đó có vai trò rất lớn của thanh niên.

   Theo Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình khởi nghiệp sáng tạo. “Tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng khởi nghiệp cho mình, khởi nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, để đất nước chúng ta giàu mạnh. Không nhất thiết phải có thu nhập cao nhất, không thể nghèo, nhưng có cuộc sống an lành, nhiều tình yêu thương. Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên, thế hệ trẻ ra toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nói.

   Tại phiên làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027 nhằm tăng cường phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 15
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 16
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 17
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 18
Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027
Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 19

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII

   Tại đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn khóa XII, trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

   Quy chế phối hợp gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn. Các nội dung chính của Quy chế phối hợp, cụ thể:

- Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên

- Phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên

- Phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế

- Phối hợp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

- Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên

- Phối hợp phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

- Phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

- Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

- Kinh phí hoạt động

- Tổ chức thực hiện

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 20

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

   Một trong những nội dung quan trọng của phiên làm việc sáng nay là đại hội chứng kiến phần ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

   Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu đã cùng theo dõi phóng sự về kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 – 2022.

   Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trân trọng cám ơn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các vị lãnh đạo đã dành tình cảm đặc biệt đến chung vui cùng Ban chấp hành khóa mới.

Bế mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII ảnh 21

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, phát biểu nhận nhiệm vụ

   “Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa cám ơn sự tín nhiệm, kỳ vọng của Đại hội đã dành cho 144 anh em chúng tôi. Thay mặt cho Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, tôi xin hứa sẽ là một tập thể đoàn kết, làm việc hết sức trách nhiệm, sáng tạo để cụ thể hóa, hiện thực hóa mọi tư tưởng, quan điểm của Đại hội đã xác lập; thực hiện hoàn thành và thành công các nội dung của nghị quyết Đại hội chúng ta đã quyết định”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

(https://tienphong.vn)
Các bài viết khác
Thông tin liên hệ
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam
  • Người đại diện: Giám đốc Cái Quang Bình
  • Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3822.9318
  • Email: [email protected]
  • Số quyết định: Số 808 - QĐ/TWĐTN-BTC ngày 18/12/2020
  • Đơn vị Quyết định thành lập của tổ chức: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giấy phép số: 4/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Fanpage Facebook
Copyright @ Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam. Thiết kế website bởi Tất Thành
Online: 1Tổng truy cập 1.318.358