Giới thiệu chung

04/05/2021 - 10:45 AM - 1.129 lượt xem
Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Anh: Viet Nam Youth Support Center ( tên viết tắt: VYSC)
Trụ sở : 64 Bà Triệu- Hoàn Kiếm- Hà Nội
 
I. Trung tâm có chức  năng:
1. Nghiên cứu đề xuất cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn về chủ trương các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thanh thiếu nhi thông qua các hình thức sinh hoạt phù hợp với quy định của pháp luật và nội dung giáo dục của Đoàn.
2. Phối hợp với Tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các Trung tâm thanh thiếu nhi, các cơ quan, đơn vị trong nước tổ chức các hoạt động giao lưu, tập huấn, huấn luyện kỹ năng, trại hè, sinh hoạt tập thể cho thanh thiếu nhi; tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi theo phê duyệt của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
3. Tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các dự án, chương trình phối hợp liên quan đến việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tư vấn hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến cho thanh niên.
4. Xây dựng mô hình và tổng kết thực tiễn để tham mưu với Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhân rộng các mô hình có tính điển hình.
II. Trung tâm có nhiệm vụ:
1. Tổ chức thực hiện các kế hoạch công tác, chương trình, dự án được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt hoặc giao thực hiện.
2. Tổ chức các hoạt động phát triển, hỗ trợ thanh thiếu nhi đảm bảo thực hiện đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đoàn.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những di tích lịch sử truyền thống, cách mạng của đất nước đối với thanh thiếu niên.
4. Phục vụ các hoạt động hội họp, sự kiện cho cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 
5. Tổ chức hoạt động nhà khách phục vụ lưu trú cho cán bộ Đoàn, thanh thiếu nhi và nhân dân theo quy định của pháp luật. 
6. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, năng khiếu, thẩm mỹ; các hoạt động dịch vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động giao lưu cho thanh thiếu nhi và nhân dân. 
7. Quan hệ với các tổ chức thanh niên, các Trung tâm thanh thiếu nhi nước ngoài để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi theo phê duyệt của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
8. Phối hợp với các Ban, Đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
9. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh cho thanh niên góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên, đặc biệt các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa.
10. Tham gia thực hiện các chương trình, dự án của Nhà nước giao cho Trung ương Đoàn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao, các chương trình dự án do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ hoặc tham gia liên kết với các cơ quan, tổ chức kinh tế, hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Thí điểm xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, quản lý kinh tế và cung ứng dịch vụ khoa học kỹ thuật cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng phát triển các chương trình dự án kinh tế.
11. Tổ chức triển khai các mô hình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo và phát huy vai trò xung kích của thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân, góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên. 
12. Quản lý nguồn vốn tín dụng ủy thác của thanh niên qua Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam theo ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; phối hợp thực hiện các đề án quốc gia khởi nghiệp của thanh niên. 
13. Phối hợp với Cấp ủy Đảng, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung Tâm chăm đời sống vật chất, tinh thần của viên chức, người lao động, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động. 
14. Sử dụng, quản lý cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ nhằm khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ, trang thiết bị của các đơn vị cơ sở trực thuộc Trung tâm. 

Các bài viết khác
Thông tin liên hệ
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam
  • Người đại diện: Giám đốc Cái Quang Bình
  • Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3822.9318
  • Email: [email protected]
  • Số quyết định: Số 808 - QĐ/TWĐTN-BTC ngày 18/12/2020
  • Đơn vị Quyết định thành lập của tổ chức: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giấy phép số: 4/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Fanpage Facebook
Copyright @ Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam. Thiết kế website bởi Tất Thành
Online: 13Tổng truy cập 1.423.966