Tiên phong hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn sẽ khơi được sức mạnh tiềm tàng, khát vọng, ý chí của từng bạn trẻ tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.
26/03/2021 - 02:44 PM - 689 lượt xem
Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn sẽ khơi được sức mạnh tiềm tàng, khát vọng, ý chí của từng bạn trẻ tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021).
 
Đoàn viên, thanh niên trong một chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng"
Xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện
 
Thưa anh, dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có ý nghĩa thế nào đối với thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay?
 
- Chúng ta kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn trong bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIII vừa thành công rất tốt đẹp. Đại hội đã quyết nghị định hướng phát triển đất nước với tầm nhìn dài hạn, xác lập mục tiêu đến năm 2030, khát vọng, tầm nhìn năm 2045, với mong muốn xây dựng một đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường. Nghị quyết Đại hội XIII đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của hầu hết các vấn đề.
 
Nghị quyết yêu cầu Đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để bám sát yêu cầu phát triển, bảo vệ Tổ quốc, đồng thời chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, thiết thân của thanh niên, vừa bồi dưỡng, phát huy thanh niên để đóng góp nhiều nhất cho mục tiêu phát triển đất nước.
 
“Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn không phải là một hoạt động kỷ niệm thông thường, không chỉ dừng lại ở hoạt động mang tính chất lễ nghi mà phải là đợt hoạt động, sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, thanh niên”. 
 
Chính vì vậy, kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn không phải là một hoạt động kỷ niệm thông thường, không chỉ dừng lại ở hoạt động mang tính chất lễ nghi mà phải là đợt hoạt động, sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, thanh niên. Đây là dịp để Đoàn đúc kết lại những giá trị cốt lõi được hun đúc qua nhiều thế hệ; đồng thời, nhìn ra những vấn đề mới, yêu cầu mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
 
Qua đó, giúp Đoàn định hình đầy đủ, rõ ràng hơn trong quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mình. Để từ đó, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, luôn tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục, có sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp và khát vọng vươn lên, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường 2045.
 
Thanh niên là đội quân xung kích, tiên phong hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường vào năm 2045. Là thủ lĩnh thanh niên cả nước, anh có thể chia sẻ về sứ mệnh cao cả này trong chặng đường sắp tới?
 
- Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường vào năm 2045 thì cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, không riêng gì thanh niên. Tuy nhiên, thanh niên phải gánh vác sứ mệnh của mình, với tư cách là những người trẻ, những người xung kích sáng tạo. Những bạn thanh niên hiện nay đến năm 2045 sẽ ở độ tuổi trên dưới 40, bước vào độ tuổi đủ độ chín về kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm để gánh vác trọng trách lớn ở từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực của xã hội. Những em thiếu nhi hiện nay, thậm chí, những cháu bé sinh ra ở thời điểm này vừa là chủ thể mới, cũng vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả phát triển đất nước.
 
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam
 
Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó nên ngay sau Đại hội lần thứ XIII, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn đã bàn về chương trình hành động của tuổi trẻ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hiện nay, chương trình hành động đang được khẩn trương hoàn thiện và sẽ ban hành trong những ngày tới đây. Chương trình hành động của Đoàn có 8 chương trình lớn, trong đó 1 chương trình tập trung phát triển nguồn nhân lực trẻ, phát hiện, bồi dưỡng, đề xuất sử dụng thanh niên tài năng, để làm sao các bạn đóng góp tốt nhất cho quá trình phát triển đất nước.
 
Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn bám sát những quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII để có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động. Trong đó, chú trọng giáo dục lớp thanh niên năm 2045 không chỉ giỏi về chuyên môn, trí tuệ, có tinh thần đổi mới, sáng tạo, có năng lực hội nhập toàn cầu mà còn có bản lĩnh, khí phách, nhân cách của con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
 
Khơi dậy từng mạch nguồn nhỏ
 
90 năm qua, Đoàn đã có những phong trào đi vào lịch sử. Vậy, trong thời kỳ mới này, với những sứ mệnh lịch sử mới, Đoàn thanh niên cần có những phong trào thế nào để hiệu triệu thanh niên chung sức đưa đất nước phát triển hùng cường?
 
- Tâm huyết, khát vọng và kiên định là 3 yếu tố mà cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên thời nào cũng cần và nó được hun đúc, bồi đắp, nuôi dưỡng, phát triển qua nhiều thế hệ.
 
Chính khát vọng độc lập dân tộc tạo nên sức mạnh to lớn cho thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với những phong trào đỉnh cao đi vào lịch sử, như: "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong"… góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trò chuyện với các đại biểu tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III, năm 2020. ẢNH: XUÂN TÙNG
 
Khí thế của các thế hệ thanh niên lớp trước để lại là những bài học quý giá để chúng ta tổ chức phong trào hành động cách mạng cho thanh niên hiện nay theo hướng, vừa phải khơi sức, phát huy sức mạnh tiềm tàng; đồng thời chăm lo, bồi dưỡng cho họ. Trong bối cảnh hội nhập, thời đại số với nhiều cạnh tranh thách thức, mục tiêu đa dạng hơn, thanh niên có sự phân tầng, Đoàn càng phải chăm lo, đồng hành, bồi dưỡng để thanh niên phát triển toàn diện.
 
“Với sự đa dạng, phân tầng của thanh niên như hiện nay, cán bộ Đoàn cần phải là những người giỏi, xuất thân từ nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp, am hiểu công nghệ, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế”.
 
Trong triển khai phong trào hiện nay cần đặc biệt quan tâm đến 2 nhóm đối tượng: thanh niên tài năng và thanh niên yếu thế. Nhóm thanh niên tài năng là tinh hoa ở trong từng thế hệ, nếu biết phát huy các bạn đồng hành với Đoàn dẫn dắt lớp thanh niên ở giữa để ngày càng có thêm nhiều thanh niên tài năng thì chắc chắn sự đóng góp của người trẻ cho đất nước sẽ nhiều hơn.
 
Nhóm thanh niên yếu thế là nhóm cần được chăm lo để các bạn vươn lên bứt ra khỏi khó khăn và trở thành thanh niên ở nhóm giữa và cao hơn, từ đó, giảm đi thanh niên yếu thế. Cũng giống như một đoàn tàu, nếu có đầu tàu mạnh, thân tàu chắc chắn, phần đuôi tàu được trợ sức để vươn lên thì đoàn tàu đó sẽ chạy nhanh và bền vững về đích.
 
Với tình hình thanh niên đa dạng, phân tầng như hiện nay sẽ khó tìm được một phong trào chung cho tất cả đối tượng thanh niên. Từ khung của 3 phong trào: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc", chúng tôi thiết kế những phong trào nhánh phù hợp với nhu cầu, năng lực, mong muốn của từng nhóm đối tượng thanh niên.
 
Khi mình khơi được dòng chảy của từng khe suối nhỏ thì dòng nước đó sẽ đổ về một con sông lớn. Và khơi được càng nhiều con suối nhỏ thì dòng sông càng lớn, vươn ra biển với khí thế hiên ngang. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn sẽ khơi được sức mạnh tiềm tàng, khát vọng, ý chí của từng bạn trẻ tiên phong hiện thực hóa tầm nhìn 2030, khát vọng 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã vạch ra.
 
Bên cạnh đó, để xây dựng một phong trào có sức hút, cần có hạt nhân nòng cốt dẫn dắt, định hướng. Hạt nhân đó có thể là cán bộ Đoàn, Hội, cũng có thể là thanh niên tiêu biểu, người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng ở các lĩnh vực. Và đặc biệt, cần ứng dụng một cách mạnh mẽ, tận dụng triệt để lợi thế của chuyển đổi số trong tập hợp, giáo dục thanh niên, tổ chức phong trào cho thanh niên.
 
Cần những cán bộ Đoàn giỏi, đa lĩnh vực
 
Hiện nay, thanh niên có rất nhiều "sân chơi". Vậy, làm thế nào để lôi cuốn họ tham gia vào tổ chức Đoàn, thưa anh?
 
- Đó là một thực tế đang diễn ra. Bởi vậy, nếu không tự chuyển động, làm không hay, không hấp dẫn, không mang lại lợi ích thiết thân cho thanh niên thì Đoàn, Hội có nguy cơ tụt hậu so với thanh niên, thậm chí đánh mất vị trí vốn có trên mặt trận đoàn kết, tập hợp lực lượng trẻ.
 
Trong quá trình chỉ đạo triển khai, Ban Bí thư T.Ư Đoàn luôn đặt ra yêu cầu phải đảm bảo tính rộng khắp, tính sáng tạo, tính hấp dẫn, tính hiệu quả và tính bền vững khi triển khai các phong trào.
 
Bên cạnh đó, cần có cơ chế, điều kiện tốt hơn để thu hút được những người giỏi vào làm cán bộ Đoàn. Với sự đa dạng, phân tầng của thanh niên như hiện nay, cán bộ Đoàn cần phải là những người giỏi, xuất thân từ nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp, am hiểu công nghệ, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế.
 
Không những vậy, cán bộ Đoàn còn phải không ngừng học tập, rèn luyện về mọi mặt, có bản lĩnh, kiên định lập trường nhưng cũng phải đủ lãng mạn, gần gũi thì mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển đất nước, mới bắt nhịp được với thanh niên, định hướng, dẫn dắt thanh niên. Như vậy, hoạt động của Đoàn mới hướng đến đời sống, nhu cầu đa dạng, phong phú của thanh niên hiện nay được.
 
Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, anh nhắn nhủ thông điệp gì đến bạn trẻ Việt Nam?
 
- Mỗi người trẻ phải có ước mơ, hoài bão, khát vọng. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn, mỗi bạn trẻ hãy chinh phục, hiện thực hóa khát vọng của mình bằng những công việc rất cụ thể hàng ngày trong học tập, lao động, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Thế hệ của chúng ta đang bắt đầu từ hôm nay, ngay sau Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để trồng một cái cây cho năm 2045. Chúng ta trồng cây, phải bắt đầu từ lựa chọn hạt giống, đất để gieo trồng, phải chăm bón hàng ngày thì đến năm 2045 mới có cây xanh tốt, vững gốc, chắc cành và đơm hoa kết trái. Thế nên mỗi bạn trẻ ngay bây giờ hãy bắt đầu hành động từ công việc cụ thể hàng ngày của mình với những ước mơ và khát vọng cao đẹp nhất vì một Việt Nam hùng cường.
 
Xin trân trọng cảm ơn anh!
 
Thế hệ của chúng ta đang bắt đầu từ hôm nay, ngay sau Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để trồng một cái cây cho năm 2045. Chúng ta trồng cây, phải bắt đầu từ lựa chọn hạt giống, đất để gieo trồng, phải chăm bón hàng ngày thì đến năm 2045 mới có cây xanh tốt, vững gốc, chắc cành và đơm hoa kết trái. Thế nên mỗi bạn trẻ ngay bây giờ hãy bắt đầu hành động từ công việc cụ thể hàng ngày của mình với những ước mơ và khát vọng cao đẹp nhất vì một Việt Nam hùng cường”.
Các bài viết khác
Thông tin liên hệ
Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam
  • Người đại diện: Giám đốc Cái Quang Bình
  • Địa chỉ: 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.3822.9318
  • Email: [email protected]
  • Số quyết định: Số 808 - QĐ/TWĐTN-BTC ngày 18/12/2020
  • Đơn vị Quyết định thành lập của tổ chức: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • Giấy phép số: 4/GP-BC ngày 28/02/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về cung cấp thông tin lên mạng Internet
Fanpage Facebook
Copyright @ Bản quyền thuộc về Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam. Thiết kế website bởi Tất Thành
Online: 5Tổng truy cập 1.368.218